Radiofrequenties

In zijn column `Het transistorproletariaat' (Cultureel Supplement, 13 juni), beschrijft H.J.A. Hofland het lot van voormalige luisteraars van Classic FM die voor radio-ontvangst waren aangewezen op ontvangst via de ether in plaats van de kabel. Na de recente wijzigingen in de radiofrequentie-kavels zijn deze luisteraars nu aangewezen op Radio 4 met zijn onbenullige spelletjes en oninteressante interviews met experimentele musici.

Hofland ziet zichzelf in een uitzonderingspositie, omdat hij thuis alleen radio via de ether ontvangt. Toch staat hij zeker niet alleen: een groot aantal mensen is veel in de auto onderweg en velen van hen willen graag naar een fatsoenlijke klassieke muziekzender luisteren zonder lastiggevallen te worden door allerlei niet terzake doend geklets. Hun aantal is wellicht groter dan Hofland denkt!

Hofland gaat ook niet in op de manier waarop Classic FM uit de ether is verdwenen. Wat is het geval? Vóór de nieuwe toewijzing van de frequentiekavels werd besloten dat per gegadigde partij niet meer dan twee stations toegewezen zouden kunnen worden. Dit was speciaal gedaan om Sky/Murdoch in staat te stellen zijn Classic FM-kavel te behouden naast de nieuwe eventueel toe te wijzen kavel voor SkyRadio. Sky kwam vervolgens met biedingen voor twee populaire stations (SkyRadio en Gouwe Ouwe), die vervolgens beide werden toegewezen! Dit betekende dat Sky Classic FM uit de ether moest verwijderen. Een volledig voorspelbaar gevolg van de toewijzing! Zat de toewijzingscommissie te slapen of is er sprake van een sinister complot? Het vigerende beeld dat de meeste Nederlanders lijken te hebben van Classic FM-luisteraars is dat van een selecte groep renteniers met veel tijd. Wordt het niet tijd dat beeld eens bij te stellen? Een fatsoenlijke klassieke muziekzender op zo'n acht verschillende popzenders is toch niet te veel gevraagd?