Minder leden van Natuurmonumenten

Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal leden van Vereniging Natuurmonumenten vorig jaar gedaald. De grootste particuliere natuurorganisatie in Nederland had eind vorig jaar ruim 961.000 leden, bijna 10.000 minder dan het jaar daarvoor. Oorzaak van de daling is volgens algemeen directeur Jan Bauer een contributieverhoging. Ook hebben ledenwerfacties minder opgeleverd dan verwacht, zo maakte de vereniging gisteren bekend bij de presentatie van haar jaarverslag.

Natuurmonumenten gaat de komende jaren fors snijden in het aantal excursies voor natuurliefhebbers en andere dure activiteiten die niet direct hebben te maken met het beheer en onderhoud van natuurgebieden. De vereniging organiseert jaarlijks vierduizend excursies, die ongeveer een half miljoen euro aan personeelskosten vergen en waar weinig inkomsten tegenover staan. Ook gaat de organisatie de komende drie jaar het aantal arbeidsplaatsen met 50 verminderen, een kleine 10 procent van het totaal.

De maatregelen zijn nodig doordat de organisatie de komende jaren hogere kosten verwacht door uitbreiding van het areaal aan natuurgebieden, terwijl de inkomsten daarbij achterblijven. Overheidssubsidies lopen terug en op het belegd vermogen van in totaal 187 miljoen euro is vorig jaar een verlies van 26 miljoen euro geleden. Het is het tweede jaar dat er op de beurs verlies wordt geleden, maar het langjarig rendement in de afgelopen twaalf jaar bedraagt nog altijd ruim 9 procent, ,,aanzienlijk meer dan wanneer het vermogen op de bank had gestaan'', aldus financieel directeur Fedde Koster van Natuurmonumenten.