DNB: `pinnen veilig'

Het is in Nederland veilig te betalen met pinpas of via een incasso. Tot die conclusie komt De Nederlandsche Bank (DNB). Bij incassobetalingen via internet zouden op korte termijn aangescherpte regels en voorwaarden moeten worden opgesteld. Ook bij betalingen elders in de Europese Unie kan de veiligheid worden verbeterd door tot internationale afspraken te komen over betalingstransacties.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gisteren een rapport gepubliceerd over de veiligheid van het betalingsverkeer. DNB heeft het rapport opgesteld op verzoek van minister Zalm (Financiën) naar aanleiding van incidenten met pinpassen en automatische incasso.

Volgens DNB kan voor betalingen met pinpas of incasso nooit voor 100 procent veiligheid worden gegarandeerd. De bank constateert echter dat op een totaal van ongeveer 20 miljoen pinpassen relatief weinig fraude voorkomt: bij zo'n 800 passen werd in 2002 fraude geconstateerd.

In totaal vonden er in 2002 bijna 1,6 miljard pintransacties plaats. Gebruikers zijn bij zorgvuldig gebruik slechts beperkt aansprakelijk (voor 150 euro) voor schade door verlies of diefstal van de pinpas. Bij gebleken fraude nemen banken de geleden schade volledig voor hun rekening, constateert DNB.

Bij de door DNB onderzochte banken zijn in 2002 zo'n twintig fraudegevallen met incasso aan het licht gekomen. De feitelijke schade wordt geschat op ongeveer 0,002 promille van de waarde die jaarlijks per incasso wordt geboekt. Schade door aangetoonde fraude met incasso's wordt geheel gedekt door de banken.

Fraude met pinpas of incasso kan in de meeste gevallen betrekkelijk eenvoudig worden aangetoond door het maken van analyses van afwijkende betalingspatronen aan de hand van fraudemeldingen.