De Kromstaf 2

Goed dat Amanda Kluveld in haar column een paar uitspraken van kardinaal Simonis uit de anonimiteit van het blad VolZin haalt en in de publieke etalage zet. Onze kerkvader vindt dat wat hij zegt de objectieve waarheid is en dat het om de bijbeltekst en niet om je eigen hersenspinsels gaat. Die objectieve waarheid van onze kardinaal is een hersenspinsel van hemzelf, want religie gaat over geloof en dat is inherent subjectief. De enige objectieve waarheid in het christendom is het bestaan van lang geleden geschreven boeken die we de bijbel noemen.

De interpretatie van die boeken is een subjectieve keus van het individu, want geen enkele interpretatie kan bewezen worden als objectieve waarheid danwel als zijnde superieur aan andere interpretaties. De waarheid van Simonis is slechts de georganiseerde subjectieve waarheid van een groep die haar macht niet wil afstaan. Hoe kan zij die macht ook anders rechtvaardigen dan vanuit het bezit van de enig juiste interpretatie? Goddank en wat zal het hem spijten heeft de vrome kardinaal niet de wereldlijke macht voor het afdwingen van onze gehoorzaamheid aan zijn waarheid.