Natuurorganisaties

Das & Boom zal niet langer toezien hoe natuurorganisaties de aan hun zorg toevertrouwde bezittingen verwaarlozen. Door oernatuur-ontwikkeling raakt het eeuwenoude heggenlandschap in verval. Bosanemoon en sleutelbloem verdwijnen, en het `oer' blijkt slechts te bestaan uit een gewone cultuuropvolger: de paardebloem (NRC Handelsblad, 17 juni). Das & Boom gaat mogelijk op eigen houtje heggen snoeien, op de wijze waarop de boer dat eeuwenlang gedaan heeft. De rekening van dit achterstallig onderhoud sturen ze op.

Al enige jaren voorkom ik dat enkele laatste, soortenrijke duingraslandjes dichtgroeien, evenals nu Duin en Kruidberg, beide in handen van Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer laat de duinreservaatbossen, voorbeelden van inheemse bostypen, domineren door deze exoot. Het bosbeheer is er gestaakt. De natuur z'n gang laten is een ondeugdelijk principe zolang er een exoot kan gaan overheersen.

Hierover lees je nooit in Natuurbehoud. Bestrijding door deze verambtelijke organisaties lijkt me ook moeilijk. Je moet namelijk speurwerk verrichten naar de laatste exemplaren van de exoot, die zich snel verspreidt. Met enige oplettendheid kan je zo in de beginfase toch elke vogelkersplaag verhinderen. Genoemde organisaties geven hoog op van de rijkdommen van onze natuur, maar doen er soms bar weinig aan om die te behouden. Eigenrichting door de burger is illegaal, wat die organisaties nalaten is ook niet legitiem.