DE WEEK

'T IS ZOVER. De Nederlandse economie zal dit jaar krimpen. Dat zal voor het eerst sinds twintig jaar zijn, als de voorspelling van de Nederlandsche Bank tenminste uitkomt.

En de kans daarop wordt niet kleiner nu volgens de centrale bank de huizenprijzen 20 procent zijn `overgewaardeerd' en het leeglopen van die luchtbel niet in haar voorspelling is verdisconteerd. En vroeg of laat slaat die lek.

EEN ONTWIKKELING die de trekker kan overhalen is de werkloosheid, die almaar sneller stijgt. Per maand komen er 14.000 werklozen bij, de scherpste toename sinds de recessie in de beginjaren tachtig. Het officiële werkloosheidscijfer is in één jaar tijd van 3,7 naar 5,3 procent (van de beroepsbevolking) gesprongen. En dit is nog maar het begin.

DE WANKELE staat van de economie weerspiegelt zich ook op ander gebied. Consumenten, maar ook bedrijven stellen hun betalingen steeds langer uit.

Ouders brengen hun kinderen minder vaak naar de crèche nu werkgevers op kinderopvang bezuinigen. Opa's en oma's worden ingeschakeld, een 36-urige werkweek wordt in vier dagen gewurmd, ouders vluchten in het `grijze circuit'. Met een koninklijke geboorte op komst niet goed voor het `Oranjegevoel'.

DUITSLAND, het land met de meeste vrije dagen, zal eraan moeten geloven dat Feierabend voortaan later begint, als tenminste de katholieke kerk en de machtige vakbonden hun conservatieve verzet tegen het regeringsplan laten varen.

Economen zijn over de zegeningen van langer werken verdeeld, zoals onder economen over elk vraagstuk gebruikelijk is. De één verwacht in één klap bijna hoogconjunctuur, de ander meent dat het ,,extra zetten van een zeil bij absolute windstilte niet helpt''.

EENSGEZIND ZIJN de Duitsers over de heilzame werking van belastingverlaging. Minister Eichel van Financiën wil de voorgenomen verlaging vroeger laten ingaan, niet in 2005 maar al in 2004. Vriend en vijand juichen. Maar de belastingverlaging moet worden betaald door te bezuinigen, en prompt daar houdt de Duitse eensgezindheid op.

In HET AMERIKAANSE Congres gaan meer en meer stemmen op om de Europese defensie-industrie voortaan helemaal uit te sluiten van militaire bestellingen, zelfs de Britse defensie-industrie.

Omgekeerd wil Frankrijk verhinderen dat Amerikaanse beleggingsfirma's zomaar Europese defensiebedrijven overnemen, zoals gebeurd is met een Duitse bouwer van onderzeeboten of staat te gebeuren met een Italiaanse fabrikant van vliegtuigonderdelen.

Fort Amerika versus Fort Europa.

Door zich in hun eigen forten te verschansen wordt de transatlantische band almaar zwakker. Het lijkt op een niet te stoppen ontwikkeling.

MET STEUN VAN de Amerikaanse regering bindt Microsoft juridisch de strijd aan tegen `spam' – de ongevraagde, ongewenste berichten waarmee uw e-mailbak volstaat als u die opent. Maar of het nu via rechtszaken gebeurt of via wetgeving zoals in Europa, de strijd tegen `spam' lijkt tevergeefs.

Elke dag weer zult u dus de e-mails over penis- of borstvergroting in almaar geraffineerder verpakking één voor één uit uw bak moeten vissen. Wie daartegen de oplossing weet, mag het zeggen en hij zal een vermogen verdienen.

BIJ DELTA LLOYD en het Verbond van Nederlandse Verzekeraars heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit invallen gedaan. Zij worden verdacht van verboden kartelafspraken, al hadden ze zelf geen idee waar het om ging.

COMMISSARISSEN staan bij topmanagers niet in hoog aanzien. Uit een onderzoek onder beursgenoteerde bedrijven blijkt dat maar liefst 80 procent van de topmanagers in Nederland omtevreden over hen is. De rest kreeg van hun commissarissen wel een mooi salaris met bonus en huis en kwijtschelding van schulden misschien?

NIETS STAAT Jean-Claude Trichet meer in de weg om de volgende president van de Europese Centrale Bank te worden. Een Parijse rechter verklaarde de Franse centrale bankier in de affaire rondom Crédit-Lyonnais onschuldig.

,,Ik ben ontroerd'', zei Trichet. Opgelucht, bedoelde hij volgens de Franse perscommentaren. Duisenberg, die weg kan, vast ook.

't Is zover.