Bienvenu, monsieur euro

Het zal oktober worden als de Europese Centrale Bank verder gaat onder een nieuwe president, Jean-Claude Trichet. Zal hij het makkelijker krijgen dan zijn voorganger? Duisenberg moest vanuit het niets een rentestrategie neerzetten en herijken, de aanvankelijke kakofonie van zijn medebankiers de kop indrukken, de eerste technische kinderziektes overwinnen, de chartale euro invoeren. En tussendoor alles uitentreure uitleggen aan het grote publiek, terwijl de op valutamarkt de euro naar een dieptepunt wegzakte.

Dat was niet eenvoudig, maar dat wil allemaal nog niet zeggen dat Trichet het makkelijk krijgt. Hij zit er tot en met 2011. In die periode zal er heel wat voorvallen. Voorspelbaar is de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, en in een later stadium tot de euro. Voor landen als Polen, Tsjechië en Hongarije is dat misschien overzienbaar. Maar een land als Roemenië is al een heel ander verhaal, terwijl zelfs Turkije op een termijn van acht jaar wellicht niet mag worden uitgesloten. De mix tussen `jonge' snelle groeiers en trage reuzen (Duitsland) waarbij de ECB, die maar één rente kan neerzetten, een compromis moet zien te vinden, zal enkel ingewikkelder worden.

Aannemelijk is ook dat Trichet, die aantreedt middenin een Europese recessie, in zijn acht jaar te maken krijgt met een periode waarin de groei wellicht juist te hard gaat, hetgeen heel andere eisen stelt aan het monetaire beleid dan nu.

Onontkoombaar is de verder voortschrijdende vergrijzing, die grote gevolgen heeft voor de begrotingen van de lidstaten. En die onvermijdelijke politieke pressie zal opleveren om met een soepeler geldbeleid de kosten van de vergrijzing minder pijn te laten doen.

Voorspelbaar en onvoorspelbaar tegelijk is dat de ECB tijdens de termijn van de nieuwe bankpresident getuige zal zijn van minstens één dijk van een financiële crisis – waar dan ook en in welke gedaante dan ook. De afgelopen acht jaar waren daar de Mexicaanse, Aziatische, Russische en Argentijnse crises en de Westerse beurskrach. Er zal straks de schoksgewijze opkomst van China zijn, de financiële tijdbom van Japan. En de euro zal niet doodstil blijven liggen op de valutamarkt.

Trichet begint zijn termijn met een uitstekende reputatie op de financiële markten. Met name zijn communicatieve vaardigheden worden geprezen. Hij zal ze, net als zijn voorganger, nog hard nodig hebben. Het oordeel van de financiële markten kent even veel grijstinten als dat van de gemiddelde voetbalsupporter. Daar kan Duisenberg over meepraten.