Mes in Frans pensioen

De Nationale Assemblee, de Franse Tweede Kamer, heeft vannacht ingestemd met het belangrijkste artikel uit het omstreden wetsvoorstel voor pensioenhervorming van de regering van premier Raffarin.

In het artikel is vastgelegd dat werknemers met ingang van 2008 pas na 40 jaar werken recht hebben op een volledig pensioen. Nu is dat nog 37,5 jaar. Per 2012 zal een volledig pensioen pas mogelijk zijn na 41 jaar werk.

De Assemblee nam het artikel vannacht, na tien dagen van debat, aan met een meerderheid van 87 stemmen voor en 20 stemmen tegen. De Socialisten en Communisten hadden fel tegenstand geboden en met procedurele ingrepen geprobeerd behandeling in het parlement te voorkomen. De Parti Socialiste laakte in een reactie op het aannemen van het wetsartikel ,,het verdwijnen van 25 jaar geschiedenis van de pensionering op zestigjarige leeftijd''.

Het aannemen van het wetsartikel wordt gezien als een grote zege voor de rechtse regering van Raffarin. Herhaalde stakingen van ambtenaren tegen de pensioenhervormingen bleven ineffectief. De vorige keer dat een rechtse regering probeerde pensioenhervormingen door te voeren, in 1985 onder de toenmalige premier Juppé, liep de poging stuk op grootscheeps maatschappelijk protest.

Pensioenhervorming wordt als noodzakelijk gezien om het systeem betaalbaar te houden als de vergrijzing in Frankrijk verder vordert. Frankrijk kent een omlagstelsel, waarin niet zoals in Nederland wordt gespaard voor het pensioen, maar de huidige werknemers de pensioenen van gepensioneerden betalen.

Het plan van Raffarin heeft ditmaal de steun van de op een na grootste vakbond CFDT. De grootste vakbond CGT, en de FO, beide sterk onder de ambtenaren, zijn fel tegen. Landelijke stakingsacties die de afgelopen weken plaatshadden kregen echter minder publieke steun dan destijds. De deelname aan de stakingen van gisteren bij het openbaar vervoer viel tegen. Alleen in Marseille en Toulouse leidden de acties tot grote problemen bij het transport.

De opkomst van onderwijzend personeel bleef verhoudingsgewijs wel groot. De leraren, die aan hun twaalfde actiedag van dit jaar begonnen, verzetten zich ook tegen andere plannen van de regering-Raffarin, met name het decentraliseren van het onderwijs en het mogelijk schrappen van arbeidsplaatsen. Volgens een minister bedraagt de schade van de laatste tien stakingsdagen bij het openbaar vervoer zo'n 200 miljoen euro.