Huisarts betalen per handeling

Zorgverzekeraars willen huisartsen voortaan per consult betalen in plaats van per patiënt. Dit staat in een intern beleidsdocument van branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland.

Het voorstel heeft als gevolg dat huisartsen in bijvoorbeeld achterstandswijken, of huisartsen met veel oude patiënten in het algemeen meer betaald zullen krijgen dan een dokter die zijn patiënten minder vaak ziet. Huisartsen in grote steden en in achterstandsbuurten zullen door het nieuwe stelsel in het algemeen meer verdienen dan dokters in minder verstedelijkte gebieden.

Momenteel krijgt een huisarts per patiënt een vast bedrag waarin zijn honorarium en zijn volledige kosten, voor bijvoorbeeld huisvesting en personeel, zijn verwerkt. De kritiek van de huisartsen op het huidige systeem is dat het aantal consulten per patiënt de afgelopen vijftien jaar verdubbelde, wat niet tot verhoging van het tarief leidde. Ook zouden consulten meer tijd in beslag nemen.

Het nieuwe voorstel behelst dat in het tarief dat de huisarts straks per consult betaald krijgt van de verzekeraar, wél zijn volledige honorarium is verwerkt, maar slechts een deel (60 procent) van zijn kosten. Over de overige 40 procent van zijn kosten zal hij met de lokale zorgverzekeraar moeten onderhandelen. De landelijke huisartsenvereniging LHV vindt dat de lokale zorgverzekeraar hierdoor een te stevige financiële én inhoudelijke greep krijgt op haar leden.

Voorzitter B. Vos van de LHV: ,,Ik zie het lijk al drijven. Een zorgverzekeraar kan zo stellen dat een arts bepaalde onkosten vergoed krijgt mits hij niet te veel patiënten doorverwijst, en zuinig medicijnen voorschrijft.'' Bovendien zijn huisartsen volgens Vos nu eenmaal niet zulke goede onderhandelaars.

Zorgverzekeraars Nederland wil eerst overleg voeren met de leden over het voorstel, op 30 juni, voor ze commentaar geeft.

Een commissie onder leiding van M. Tabaksblat adviseerde twee jaar geleden al, in opdracht van toenmalig minister Borst van Volksgezondheid, dat huisartsen meer naar prestatie betaald zouden moeten krijgen.

Het voorstel van de zorgverzekeraars wijkt volgens voorzitter Vos van de LHV echter op een belangrijk punt af van het advies van de commissie. Tabaksblat wilde huisartsen namelijk extra geld geven op basis van de manier waarop een arts praktijk houdt (bijvoorbeeld in een huisartsengroep, of solo, en met of zonder praktijkondersteuners). Dat is volgens Vos objectiever dan dat de lokale zorgverzekeraar dit bepaalt.