GroenLinks: schort fouilleerwet op

De wet die preventief fouilleren mogelijk maakt moet worden ingetrokken of opgeschort zolang geen mogelijkheid tot beroep bij de bestuursrechter bestaat. Dat vindt de Kamerfractie van GroenLinks.

Pagina 2