Dekker: nog geen huursubsidie studentenkamers

Minister Dekker (VROM) wil nog geen duidelijkheid geven over het instellen van huursubsidie voor kamerbewoners. Dat bleek vanmorgen tijdens een overleg met de Tweede Kamer. De minister ziet nog veel praktische en financiële problemen. Ze heeft de Kamercommissies van OCenW en VROM beloofd in september met een een plan van actie te komen, waarin ze onder meer de mogelijkheden van huursubsidie onderzoekt. Vorig jaar stemde de Kamer unaniem in met een motie voor huursubsidie voor kamerbewoners. Tot nu toe is het alleen mogelijk huursubsidie te krijgen voor zelfstandige woonruimte. Volgens Kences, een samenwerkingsverband van zeven jongerenhuisvesters, moeten ook huurders van studentenkamers huursubsidie krijgen om de woningnood terug te dringen.