Ritalin niet op recept van de huisarts

Alleen specialisten mogen binnenkort het kalmeringsmiddel Ritalin nog voorschrijven. Nu schrijven voornamelijk huisartsen het medicijn voor. Ritalin wordt veelal gebruikt door kinderen en pubers met gedragsstoornissen, zoals ADHD.

Het voorschrijven van het geneesmiddel is omstreden, omdat bij drukke kinderen soms ten onrechte de diagnose ADHD wordt gesteld. Een nieuwe richtlijn, die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) momenteel ontwikkelt, bepaalt dat alleen de specialist straks nog de diagnose ADHD mag stellen. Huisartsen mogen Ritalin dan alleen nog onder bepaalde omstandigheden voorschrijven. Een woordvoerster van het NHG: ,,De nieuwe richtlijn bepaalt dat alleen de specialist het middel voorschrijft. Alleen als die specialist lange wachtlijsten heeft, mag de huisarts alvast met de behandeling beginnen.''

In het afgelopen jaar gaven openbare apothekers het geneesmiddel in totaal 208.000 keer af, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Daarvan werd 41 procent voorgeschreven door specialisten, 59 procent door huisartsen. In eerdere jaren schreven juist meer specialisten dan huisartsen het middel voor. Ritalin wordt veelal chronisch gebruikt. Van de keren dat het middel het afgelopen jaar werd verstrekt, ging het in 88 procent om een herhaling van een eerdere verstrekking.

Vooral onder pubers stijgt het gebruik van het kalmeringsmiddel, terwijl het gebruik door kinderen van 10 jaar en jonger stagneert. Jongens slikken het medicijn zes keer zo vaak als meisjes, maar onder meisjes neemt het gebruik het hardst toe. Ritalin, van farmaceutisch bedrijf Novartis, verdrievoudigde sinds 1997 in prijs: van 2,18 euro tot 6,29 euro voor een doosje met dertig tabletten van 10 milligram. Het medicijn wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.