`Meer kinderopvang in de CAO'

Werkgevers en vakbonden moeten tijdens de onderhandelingen over de CAO meer afspraken maken over de financiering van kinderopvang. Het kabinet zal hiervoor geen extra geld meer uittrekken.

Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren gezegd in het televisieprogramma Netwerk. Begin deze week meldde de grootste aanbieder van kinderopvang, Humanitas, dat de vraag terugloopt omdat voor veel ouders de opvang te duur is. Veel werkgevers zouden op de bijdrage voor kinderopvang bezuinigen.

De Geus vindt dat de overheid genoeg aan kinderopvang meebetaalt. Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat vanaf 2004 er bij de huidige 700 miljoen 100 miljoen euro bijkomt. De bedoeling is dat in 2005 de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang wordt ingevoerd. Daarin is vastgelegd dat werkgevers, ouders en overheid ieder een derde van de kosten voor hun rekening gaan nemen. De Geus beklemtoonde gisteren dat deze wet eventuele financiële problemen niet voor iedereen oplost. ,,Over mensen die nu worden geconfronteerd met kostenstijging, zeg ik: dat is een probleem dat ook niet de nieuwe wet oplost. Wat de nieuwe wet oplost is dat werkgevers, werknemers en overheid fijn met zijn drieën gaan betalen, ieder draagt zijn deel bij.''

Ongeveer driekwart van de werkgevers draagt inmiddels bij aan kinderopvang. De Geus wil de overige 25 procent niet dwingen over de brug te komen. ,,In eerste instantie is het een zaak van de sociale partners.'' Vakbond FNV vindt wel dat de minister ouders die kinderopvang niet kunnen betalen financieel moet bijstaan.

Uit deze week gepubliceerd onderzoek van Price Waterhouse Coopers blijkt dat de financiële situatie van kinderopvangorganisaties zorgelijk is. De helft draaide in 2001 quitte, dertig procent leed verlies. De Geus erkent dat deze situatie verbetering behoeft.