`Ramingen IMF kloppen meestal niet'

De hervormingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft doorgevoerd om internationale financiële crises te voorkomen of te bestrijden, zijn volgens het Amerikaanse Congres vaak onvoldoende.

Dit blijkt uit een rapport over het Fonds (IMF) dat is opgesteld door het General Accounting Office (GAO), een agentschap van de Amerikaanse regering. Met name de `World Economic Outlook', de halfjaarlijkse prognose van de ontwikkelingen in de wereldeconomie, heeft volgens het GAO een slechte staat van dienst in het voorspellen van recessies en belangrijke variabelen als het handelstekort van een land.

Van de 134 recessies die tussen 1991 en 2001 plaatsvonden in 87 ontwikkelingslanden, wist het IMF er volgens het GAO slecht vijftien te voorspellen. Dat is een score van 11 procent.

Ook het voorzien van handelstekorten is volgens de onderzoekers van het Congres onder de maat. In driekwart van de gevallen had het IMF er dichterbij gezeten als het simpelweg het tekort voor het huidige jaar had gehanteerd als raming voor het tekort van volgend jaar. De zwakke prestaties van de World Economic Outlook, die het IMF elk halfjaar publiceert, duiden er volgens het GAO op dat het IMF de ,,ernstige financiële crises van het afgelopen decennium'' niet heeft voorzien.

Critici van het IMF in het Congres zeiden in een reactie op het rapport dat de hervormingen bij het in Washington gezetelde IMF niet ver genoeg zijn gegaan sinds de peso-crisis in Mexico in 1994-1995 en de Aziatische financiële crisis in 1997-1998.

Het IMF reageerde bij monde van onderdirecteur Anne Krueger, de hoogste functionaris na directeur Horst Köhler, dat de organisatie werkt aan een verbetering van de rapportage over de aangesloten landen, die als supplement bij de tweejaarlijkse ramingen zal worden gevoegd. Maar zij stelde dat het verkeerd zou zijn als het IMF een potentiële financiële crisis al in zijn ramingen op zou nemen.

Zo'n crisisraming door het IMF zou makkelijk een self fulfilling prophecy kunnen worden, als de internationale financiële markten er als gevolg van het IMF-rapport op zouden reageren. ,,In plaats daarvan zijn we, gezien onze verantwoordelijkheid voor de internationale financiële stabiliteit, op zoek naar een betere wijze om onze analyses te gebruiken, door kwetsbare landen er toe te brengen hun beleid te veranderen en een crisis te voorkomen. Ook al maakt dat onze ramingen vervolgens minder accuraat'', schrijft Krueger.