Migrantenhuwelijk 2

Er hoeft geen wet of regel gewijzigd/ingevoerd te worden, om ongewenste huwelijksmigratie aan banden te leggen, maar een bestaande wet moet eindelijk eens gehandhaafd worden. Want hoewel trouwen met een bloedverwant in Nederland slechts met een vergunning is toegestaan (dus in feite is verboden), wordt Turkse en Marokkaanse families geen strobreed in de weg gelegd.