Vervuiler betaalt zelf milieuschade

De Europese milieu-ministers hebben gisteren in Luxemburg na lang vergaderen een akkoord bereikt over aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade.

Pagina 15