Schenking met kosten

Onlangs hebben mijn ouders mijn zus en mij enkele huurhuizen geschonken. De huur wordt op een door ons recent op beider naam geopende rekening gestort, om een reserve te creëren voor onderhoud. Nu blijkt dat de huizen dringend geschilderd moeten worden, waaraan de huur voor de eerste twee jaar besteed wordt. Intussen komt er ook een huis vrij. Om de schenkingsrechten (maart 2004) te betalen, overwegen we om dat te verkopen. Als we het onderhoud dit jaar laten uitvoeren, kunnen we dat ook uit de opbrengst van dit huis bijpassen. Mijn zuster leeft van haar vermogen in box 3. Ik heb een salaris in box 1 en geen hypotheek. Zijn er aftrekposten voor het onderhoud? Wanneer we één huis dit jaar of volgend jaar verkopen en het brengt 20 procent meer op dan de geschatte waarde waarvoor we het kregen, moeten we dan extra schenkingsrechten betalen? Kunnen we dan niet beter een paar jaar wachten?

(D. de R.)

Alleen het onderhoud van een monument is aftrekbaar. Daar zal geen sprake van zijn, lijkt mij. U betaalt schenkingrecht over de waarde van het pand bij de overdracht van de panden. Verandert die waarde, dan heeft dat geen invloed op het schenkingsrecht.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/hiele