Bijeneter

We gaan onverdroten verder om van Nederland een exotisch vogelland te maken. In mijn ornithologische paradijs mag de bijeneter (Merops apiaster) niet ontbreken. De wespendief is een roofvogel, de bijenarend een valkachtige en de bijeneter behoort tot de familie van de Meropidae, een vogel in de warme landen van de Oude Wereld die zich met bijen, hommels en wespen voedt. Zijn keel moet van staal zijn, althans van binnen. Van buiten is die knalgeel, daaronder gloeit de borst blauw op. In de vlucht valt de helgroene, wigvormige staart op. De vleugels zijn blauwgroen met een iriserende glans. Deze vogel werd in Friesland, in 1905, in ons land bemachtigd en geschonken (helaas dood en opgezet) aan de Collectie Artis. Latere waarnemingen volgden. Gelukkig maar. Ik zag ooit, in 1980, in het Hongaarse wijndorp Tokaj zwermen van honderden. Ze kwamen te voorschijn uit grotten in de rotsen. Ze krijsten. Gloedvolle sopranen zijn de bijeneters niet.

freriks@nrc.nl