`Essentie uitzendwerk uitgehold'

De werkloosheid in Nederland stijgt snel. Alleen al daarom moet de wetgeving voor uitzendwerk worden versoepeld, vindt topman Caille van uitzendreus Adecco. `Europa moet voorbeeld Duitsland volgen.'

De Nederlandse 'flexwet' is volgens velen hét voorbeeld van hoe je met uitzendkrachten om moet gaan. Buitenlanders hebben de wet zelfs wel eens bestempeld als `Diamant uit de polder'. Ook het Europees parlement wil in de toekomst het Nederlandse model toepassen. Volgens Jérôme Caille, de Franse bestuursvoorzitter van Adecco, is het echter maar goed dat de Nederlandse wetgeving voorlopig niet op Europees niveau wordt doorgevoerd. ,,De `flexwet' heeft juist rigiditeit gecreëerd op de Nederlandse arbeidsmarkt.''

Jérôme Caille, die voor een intern overleg over de toekomst van Adecco met alle managers van het bedrijf deze week in Nederland verblijft, weet waarover hij praat. Als bestuursvoorzitter van het Zwitserse bedrijf Adecco bevindt hij zich midden in de momenteel woelige uitzendwereld. Het bedrijf is met een jaarlijks omzet van 16,2 miljard euro (2002) de grootste uitzendorganisatie ter wereld vóór Nederlandse bedrijven als Vedior (6,1 miljard euro) en Randstad (5,4 miljard euro) en het Amerikaanse Manpower (10 miljard euro). Daarnaast heeft Adecco op elf van de dertien belangrijkste markten de nummer één of twee positie.

Caille staat niet alleen in zijn kritiek op de Nederlandse wet. Al lange tijd lobbyen uitzendorganisaties tegen de `flexwet' omdat deze hen belemmert bij de bemiddeling van tijdelijk werkers. ,,De situatie is slechter geworden, zowel voor werkzoekenden als voor de uitzendbureaus. De Nederlandse wet maakt het Adecco erg moeilijk haar werk goed uit te voeren'', licht Caille de kritiek op de `flexwet' toe. ,,Het is onze taak om mensen aan het werk te zetten, maar de `flexwet' brengt ons na verloop van tijd in de problemen.'' Op welke manier? ,,Het inlenende bedrijf en de uitzendorganisatie lopen gevaar als een uitzendkracht op termijn steeds meer rechten verwerft.''vertelt de Fransman.

Hij doelt op het recht op een pensioenregeling dat uitzendkrachten na 26 werkweken verwerven en het recht op een arbeidscontract van minimaal drie maanden dat na een jaar uitzendwerk automatisch wordt verworven. Wanneer tijdens de looptijd van een dergelijk contract geen werk meer is, moet Adecco het loon doorbetalen. ,,Om dat probleem voor te zijn, beëindigen we wij nu steeds het contract met de uitzendkracht voordat hij al die rechten heeft verkregen. En dat terwijl wij er juist zijn om mensen aan het werk te helpen.'' De intonatie waarmee hij het verhaal vertelt, verraadt zijn irritatie.

,,De Nederlandse flexwet'', vindt Caille, ,,is in contradictie met de essentie van het uitzendwerk. Wij zorgen ervoor dat mensen van de ene naar de andere tijdelijke baan kunnen. We garanderen de continuïteit van inkomen, niet de continuïteit van een lange termijncontract bij één werkgever.''

De oplossing voor het probleem dat de Fransman schetst, is naar zijn mening te vinden in Duitsland. ,,De regering in Berlijn heeft een proces van deregulering in gang gezet. Ze heeft de moed getoond alle beperkingen op de arbeidsmarkt op te heffen. Ik denk dat die beslissing is ingegeven door de Europese richtlijn van maart vorig jaar.'' Duitsland heeft overigens nu nog de meest rigide arbeidsmarkt van Europa en kent nog maar weinig uitzendwerk.

Caille hoopt dat Nederland en Europa het voorbeeld zullen volgen van de Duitsers. ,,De Europese richtlijn en het beleid van de regering in Berlijn zouden voor Nederland aanleiding moeten zijn opnieuw te analyseren op welke wijze uitzendorganisaties als Adecco kunnen helpen bij het efficiënter maken van de arbeidsmarkt.'' En dat is `hard nodig' volgens Caille. ,,De werkloosheid stijgt op dit moment heel hard. Als je dat tegen wilt gaan, moet je daarvoor in de wetgeving wel de mogelijkheden creëren. Daar is nu geen sprake van.''

Een andere zorg voor Adecco in Nederland betreft de markpositie van het bedrijf. Hoewel het doel al een aantal jaren is om ook in Nederland de nummer één te worden, staat Adecco momenteel nog op een vijfde plaats. En het gat met nummer één, de grote concurrent Randstad, is voorlopig nog behoorlijk groot. ,,Logisch'', betoogt de Fransman. ,,Hier hebben we concurrentie van Nederlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Vedior en Randstad. Zij zitten hier al jaren en hebben hier hun hoofdkantoor. Dat maakt nogal wat verschil. Maar uiteindelijk is het de bedoeling om ook in Nederland hoger op de ladder te klimmen.''

In de uitbreidingsgebieden van Europa gaat het ook goed met Adecco, vertelt Caille. ,,Uitbreiding van de Europese Unie betekent voor ons spreiding van risico, nog meer geografische spreiding en toenemende mogelijkheden. Ook zijn de arbeidskosten in die landen vaak een stuk lager.'' En met gepaste trots: ,,We zijn al nummer één in Slovenië, Tsjechië en in Polen.''

Zijn de groeimarkten aanlokkelijk omdat daar grote mogelijkheden liggen, de volwassen markten zijn volgens Caille juist aantrekkelijk omdat er voortdurend veranderingen plaats vinden. ,,Het is spannend om te werken in een steeds veranderende wereld. In de toekomst zullen wij uitzendkrachten veel meer dan nu helpen met hun carrière en de planning daarvan'', voorspelt Caille. ,,Een beetje zoals een impressariaat een artiest helpt of zoals een coach een atleet begeleidt. Mensen worden steeds meer autonoom, maar willen tegelijkertijd dat wij ze helpen met het managen van die autonomie. Het zal allemaal veel persoonlijker worden en meer op het individu gericht.''