Politie Rotterdam pakt bedelaars voortaan op

In acht door B en W aangewezen gebieden in Rotterdam worden bedelaars voortaan door de politie opgepakt. Deze handhaving van het op 1 juni van kracht geworden `bedelverbod' in de stad is mogelijk nu dit verbod gisteren is gepubliceerd in het gemeenteblad.

Strafbaarstelling van bedelarij is twee jaar geleden geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht. Gemeenten die dat willen, kunnen wel optreden op grond van gemeentelijke regelgeving. In Rotterdam is dit gebeurd door bedelen strafbaar te stellen in de Algemene plaatselijke verordening.

Het bedelverbod in de stad is terug te voeren op een door de gemeentelijke dienst sociale zaken uitgevoerd onderzoek naar overlast in het openbaar gebied, getiteld Zwerven door de ruimte. Daaruit bleek 56 procent van de ondervraagden zich te storen aan mensen of groepen die zich in de stad ophouden, met name aan jongeren, drugsverslaafden, bedelaars en zwervers. De overlast is vooral voelbaar in het centrum, waar verslaafde bedelaars zich ,,agressief en hinderlijk gedragen (volgen, aanklampen, de weg versperren)''. Hierdoor ontstaan ,,ergernis, gevoelens van onveiligheid en overlast''. Het bedelverbod geldt behalve voor het centrum ondermeer ook voor de Kop van Zuid.