Geen geld voor nazorg op tv

Stichting Korrelatie krijgt vanaf 1 januari volgend jaar geen subsidie meer. Hierdoor dreigt de Stichting na veertig jaar ter ziele te gaan.

Korrelatie is zonder de overheidssubsidie, die ze krijgt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, niet in staat de salarissen van haar medewerkers uit te betalen. Dat zegt de directeur van de stichting, Dorke Huijbregts.

Korrelatie is in televisiekijkend Nederland het meest bekend van het telefoonnummer dat na bepaalde, emotioneel ingrijpende televisieprogramma's in beeld komt. Kijkers kunnen het nummer bellen om hun hart te luchten of vragen te stellen over het onderwerp dat in de uitzending is behandeld.

Het werk van Korrelatie is echter breder. Vorig jaar namen 55.000 mensen contact op met de hulpverleners van Korrelatie. Mensen bellen voornamelijk met vragen over relatieproblemen, depressie en rouwverwerking. Sinds vorig jaar komen er echter ook veel telefoontjes binnen over de wachtlijsten in de zorg en de rechten van de patiënt.

Directeur Huijbregts omschrijft de stiching als ,,een laagdrempelige voorziening waar iedereen telefonisch of per e-mail antwoord kan krijgen op alle vragen die opdoemen tussen de wieg en het graf''. Bij Korrelatie werken voornamelijk psychologen, maatschappelijkwerkers en verpleegkundigen. Zij beantwoorden vragen over gezondheid en welzijn.

De directeur vindt het onbegrijpelijk dat de subsidie stopt. ,,Het werk dat wij verrichten past binnen het huidige beleid. We verstrekken onafhankelijke informatie zodat mensen zelf kunnen kiezen van welke zorg ze gebruik gaan maken.''

Huijbregts had gehoopt dat ze na januari nog voor een half jaar overbruggingssubsidie kon krijgen, maar het verzoek hiertoe is afgewezen. ,,We zijn bereid te praten over opgaan in een andere organisatie of over verdergaan in afgeslankte vorm.'' Maar dat kost tijd. Die tijd heeft Korrelatie niet gekregen van het ministerie. ,,Als er nu niks gebeurt, moeten we de ontslagprocedures van de vijfenvijftig medewerkers in gang zetten,'' zegt Huijbregts.

Stichting Korrelatie, toen nog met een `C', is in november 1965 opgericht door Dolf Coppens als een tweewekelijkse radio-rubriek van de Avro. Het oorspronkelijke idee ontstond een jaar eerder. Op kerstavond 1964 kwamen Dominee Klamer van het Radiopastoraat, Van Dalen van het Leger des Heils en de televisiepriester van de KRO, Dolf Coppens, bijeen in een radiostudio. Gedrieën beantwoordden ze telefoontjes van mensen die eenzaam waren of geestelijk in de knoop zaten. De drie telefoonlijnen waren de hele avond overbezet, aldus het interne verslag over deze kerstuitzending.

In 1966 begon de Avro met het programma `Ik verbind u door'. In de uitzending werd in vijf minuten een probleem behandeld, na afloop konden luisteraars bellen of schrijven met Correlatie. Dit programma bestond vier jaar. Inmiddels belden steeds meer mensen Correlatie. De stichting kreeg meer financiële armslag en ging steeds meer met professioneel personeel werken, in plaats van met vrijwilligers. In de jaren zeventig veranderde de naam Correlatie in Korrelatie.