Magere Heijn Fonds

Op een avond was er op het journaal ineens slecht nieuws over Ahold. Onmiddellijk zocht ik het opnameformulier van het AH Vaste Klanten Fonds (AHVKF) op en nam meteen een flink deel per post op. Wie schetst mijn verontwaardiging toen er niet bleek afgeschreven tegen de koers van de journaaldag, maar tegen die van een paar dagen later, een verschil van meer dan 10 euro per unit, in mijn nadeel, terwijl het opnemen juist was bedoeld om het verlies te voorkomen. Ik stuurde een brief en vroeg mijn deelname te beëindigen als de koers gelijk of minder dan euro 25 bedroeg. Krijg ik per kerende post een brief terug dat men daar niet aan begint. Je zegt op of je zegt niet op, maar dat kan niet afhankelijk van de koers. Mag dat zo maar? En zo nee, waar kan ik dan klagen?

(E. van M.-B.)

U belegt in aandelen van en leningen aan Ahold. De waarde van een unit (participatie) was enige jaren geleden ruim driemaal zoveel als de 52 gulden bij het begin in 1992, een goed moment om winst te nemen. Nu schommelt het AHVKF tussen de 24 en 24,50 euro, circa 54 gulden. Maar op 1 januari 2002 zijn de units gesplitst in de verhouding 1:2. Eén unit uit 1992 van 52 gulden doet nu dus 108 gulden; 2 maal 54. Op de website www.ahvkf.nl staat te lezen welke twee maatregelen er op 11 april zijn genomen om verdere schade te beperken. Uw verontwaardiging is niet terecht, want de gang van het zaken staat beschreven in het verkorte prospectus dat in elke winkel ligt. Bovendien bent u via uw ondertekende aanmelding akkoord gegaan met de voorwaarden. Daar kunt u niet over klagen. Over de koersdalingen evenmin, want dat is inherent aan het beleggen in aandelen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele.