Maatschappijleer

Hoe komt NRC Handelsblad op het idee om een hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde het vwo-examen maatschappijleer te laten bespreken?

Had de krant Herman Pleij niet tegen zichzelf in bescherming moeten nemen en een deskundige op dit terrein, een hoogleraar sociologie of politicologie, naar het examen moeten laten kijken? Nu schrijft Pleij in de krant van 30 mei een recensie zonder dat hij echt verstand van zaken heeft. Volgens Pleij hoeven de examenkandidaten niets te weten en wordt er geen parate kennis getoetst. Uit zijn betoog blijkt echter vooral dat hij zelf niet beschikt over de kennis die in het examen wordt getoetst en dat hij het examen slechts achteloos bekeken heeft.

Het is een goede gewoonte om in een examen op vwo-niveau geen simpele rijtjes te vragen, zoals `noem drie kenmerken van de rechtsstaat'. Van een leerling in 6 vwo wordt verwacht dat hij of zij zich deze kennis heeft eigen gemaakt én dat hij of zij deze kennis kan toepassen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het is begrijpelijk dat Pleij dat niet kan, maar het is onbegrijpelijk dat hij denkt dat er in dit examen maatschappijleer geen kennis getoetst wordt. Leerlingen moesten uitleggen hoe het Europees Parlement invloed kan uitoefenen op de Nederlandse wetgeving en hoe CDA, VVD en PvdA aankijken tegen de sociale zekerheid. Dat is gewoon het toetsen van parate kennis en niets anders. Iedere leerling die het vwo-examen heeft gemaakt zal dat beamen.

Pleij heeft ook kritiek op de selectie van bronnen in het examen. Volgens hem gaat het om verschillende krantenartikelen waarin ,,feiten, de gekleurde selectie daarvan en meningen fors door elkaar heen lopen''.Laat vraag 11 van het examen nu juist gericht zijn op het herkennen van de verschillen tussen deze artikelen.

Hadden de examenmakers bij elke bron vermeld dat het een hoofdredactioneel commentaar of een ingezonden stuk betrof dan zou deze vraag voor onze leerlingen wel erg makkelijk geworden zijn.

Laat deze hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde die in 1961 examen heeft gedaan in `klassieke vakken', zich alsjeblieft bij zijn leest houden.