Woede in Bosnië over zwarte lijst VS

In Bosnië is grote consternatie ontstaan over een zwarte lijst van Bosnische politici, zakenlieden en criminelen die niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. De lijst is opgesteld door de Amerikaanse president Bush.

Bush tekende op 28 mei een decreet met een lijst van 150 namen van lieden in ex-Joegoslavië die het vredesproces en de normalisering van de Balkan zouden belemmeren. In 98 gevallen ging het om Bosniërs. De 150 politici, militairen, zakenlieden en criminelen wordt voortaan de toegang tot de VS en de EU ontzegd. Hun bezittingen in de VS zijn bevroren.

Vooral binnen de nationalistische partijen in Bosnië is de verontwaardiging groot sinds gisteren bekend werd dat de lijst niet alleen namen bevat die voor de hand liggen, zoals Bosnische Serviërs, Kroaten en moslims die door het Joegoslavië-tribunaal worden gezocht of worden berecht, maar ook namen van politici en zakenlieden die niet in opspraak zijn geraakt. Verder bevat de lijst namen uit alle drie de etnische gemeenschappen in Bosnië. Veel moslims op de lijst hebben carrière gemaakt binnen de Partij van Democratische Actie SDA, de belangrijkste moslimpartij in de oorlog. De Bosnische minister van Binnenlandse Zaken tijdens de oorlog, Bakir Alispahic, tegenwoordig een succesvol zakenman, zei ,,woedend'' te zijn ,,zonder enig bewijs'' op één lijst te zijn gezet met criminelen en terroristen die zijn volk uitroeiden.

De SDA vindt dat haar leden niet op de zwarte lijst thuishoren. De HDZ, de partij van de Bosnisch-Kroatische nationalisten, liet weten zich diep beledigd te voelen door de opname van HDZ-kopstukken die ,,alleen maar hebben gezondigd door de stem te zijn van een achtergesteld volk''.

Een commentator van TV-Sarajevo oordeelde dat de SDA, de HDZ en de belangrijkste partij van Bosnisch-Servische nationalisten SDS ,,steeds achter de criminelen in hun eigen gelederen hebben gestaan, daarmee bewijzend dat ze door roof en misdaad verworven posities altijd zullen verdedigen''. ,,De SDA heeft tien jaar lang over democratie en eerlijkheid gepraat maar notoire criminelen gekoesterd'' en de HDZ maakt nu duidelijk ,,geen centimeter te zijn afgeweken van haar beleid van wetteloosheid en nationalistische retoriek'', aldus het commentaar.

De internationale bestuurder van Bosnië, Paddy Ashdown, zei gisteren dat de zwarte lijst past in een nieuw, gecoördineerd offensief tegen de criminele netwerken, de netwerken van diegenen die hervormingen blokkeren en de netwerken die oorlogsmisdadigers beschermen: ,,We menen het serieus. De criminelen moeten beseffen dat ze staan tegenover de internationale gemeenschap én lokale autoriteiten die een aantal wapens tot hun beschikking hebben. Mensen die betrokken zijn bij de maffia, bij terrorisme en bij het steunen van oorlogsmisdadigers krijgen het de komende maanden heel, heel moeilijk. Vanavond zien we daarvan het begin'', aldus Ashdown gisteren op tv-Sarajevo.