Het nieuws van 4 juni 2003

Voorstel: werkstage voor schoolverlaters

Schoolverlaters moeten meer maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen en beter op hun toekomst voorbereid worden met werkstages. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zouden voordat zij aan het werk gaan of een studie oppakken eerst ervaring moeten opdoen in bijvoorbeeld verpleeg- en ziekenhuizen, bij de politie of brandweer en vrijwilligerorganisaties als het Rode Kruis en Natuurmonumenten. Gisteren presenteerden ondernemer A. Dake, kolonel K. Gijsbers van de Koninklijke Landmacht, socioloog P. Hofstede en voormalig raadsadviseur J. Kieboom van ex-premier Lubbers een plan aan politiek Den Haag. Zij kregen steun van voorzitter H. Wijffels van de Sociaal-Economische Raad, die vindt dat jongeren zich meer als actief burger moeten gedragen. Volgens de initiatiefnemers kan de overheid jaarlijks 10 procent van de schoolverlaters vier maanden lang op (vrijwillige) werkstage sturen voor 143 miljoen euro. Dat komt neer op circa 14.000 jongeren. Volgens Kieboom moeten de schoolverlaters wel een toelage op het niveau van het minimumloon krijgen. Verder wordt de stage volgens Kieboom aantrekkelijk voor studenten als die daarmee studiepunten kunnen verdienen. Voor jonge migranten suggereerde hij dat de stage kan meewegen bij de inburgeringscursus. De initiatiefnemers hebben onderzoeksbureau NIPO opdracht gegeven te onderzoeken hoe de doelgroep zelf over de plannen denkt. Tweederde noemde het initiatief voor de werkstage `tamelijk leuk' of `heel leuk'. Tien procent ziet niets in het plan. Bestuursvoorzitter E. Kist van ING bank heeft toegezegd een aantal stageplaatsen te financieren bij het Nederlandse Rode Kruis.