Directeur van NV Werk geschorst

Paul Verheij, de directeur van de NV Werk, de onderneming die langdurige werkloosheid binnen de regio Amsterdam aanpakt, is per direct geschorst. De reden daarvoor zijn ernstige twijfels bij de raad van commissarissen over de mate waarin de directeur juiste en volledige informatie heeft verschaft.

Ook hebben de commissarissen informatie gekregen die reden geeft voor zorg over de situatie in en de aansturing van de organisatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente lijkt er sprake van een ,,managementcrisis''.

De gemeente Amsterdam, enig aandeelhouder van de NV Werk, acht het ,,absoluut noodzakelijk'' dat een extern bureau onafhankelijk onderzoek verricht ,,in het belang van de organisatie''.

De gemeente onthoudt zich van verder commentaar tot dit onderzoek is afgerond. Voor een onbelemmerde uitvoering ervan acht ze het noodzakelijk ,,dat de directeur gedurende het onderzoek niet in functie is''.

W.H.A. Vehmeyer, directeur van de dienst economische zaken van de gemeente, is benoemd tot waarnemend directeur van de NV Werk.

Kranten en het lokale tv-station AT5 berichtten eind vorige maand dat ruim een kwart van de mensen die in Amsterdam een Melkertbaan – bedoeld voor langdurig werklozen – hebben gekregen niet voldeden aan de eisen daarvoor. Van 3 procent was geen arbeids- of uitkeringsverleden bekend, waardoor niet beoordeeld kon worden of zij de gesubsidieerde baan rechtmatig hadden gekregen. Daarnaast bleken veel werklozen die een Melkertbaan kregen dat niet bij hun uitkeringsinstantie te melden. Ook zouden sommigen naast de gesubsidieerde baan nog een reguliere baan hebben gehad. De media baseerden zich op onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) Amsterdam.

In reactie op de publiciteit plaatste de NV Werk vorige week advertenties in een aantal dagbladen waarin het bedrijf protesteerde tegen de ,,onterechte beschuldigingen''. Het RIF-onderzoek zou gericht zijn op een niet-representatieve 2,6 procent van alle mensen in de zogeheten in- en doorstroombanen (ID) voor langdurig werklozen in Amsterdam. De NV Werk: ,,De selectie is gemaakt op basis van vermoedens van fraude in deze groep. Generalisatie is dan ook geenszins verantwoord. De beschuldigingen die in de pers zijn geuit, werken onterecht stigmatiserend voor ID-werknemers en werkgevers.''