AZN verwerkt recordhoeveelheid

Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) heeft vorig jaar ruim 627.000 ton afval verwerkt, een record voor het Moerdijkse bedrijf. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag over 2002. De omzet in geld daalde licht tot 83,3 miljoen euro. Dat is met name het gevolg van de verminderde opbrengst van stoom. AZN levert hogedrukstoom aan een warmtekrachtcentrale van Essent. De winst over 2002, 3,2 miljoen euro, is toegevoegd aan de reserve.