Verzoenende woorden van Bush bij G8

De Amerikaanse president Bush heeft vanmorgen verzoenende woorden gesproken na zijn eerste ontmoeting met de Franse president Chirac sinds de crisis rond Irak de twee landen uit elkaar dreef.

,,We hebben onze moeilijkheden gehad'', zei Bush. ,,Ik wist waar Frankrijk stond, Frankrijk wist waar wij stonden. We zijn eerlijk tegen elkaar geweest, en dat onderstreept onze goede verhoudingen.'' De uitlatingen van Bush, vanochtend tijdens een pauze in het overleg tussen de zeven grootste industrielanden en Rusland (G8) in het Franse Evian, volgden op een koele begroeting tussen de twee gisteren. De nauwgezet gadegeslagen eerste handdruk van beide staatshoofden sinds de Irak-crisis werd algemeen omschreven als weinig hartelijk.

Chirac herhaalde vanmorgen de G8-ontmoeting vooral te willen gebruiken om ,,een signaal van vertrouwen'' te geven aan de wereldeconomie, en zei in Bush daarvoor een medestander te hebben gevonden. Een zegsman van Bush zei gisteravond dat de president vandaag meer tijd dan alleen de daarvoor uitgetrokken lunch wil gebruiken om te praten over terrorismebestrijding. Bush zou vandaag het plan inbrengen voor een counterterrorism action group, een groep van donoren die landen moet helpen met het bestrijden van terrorisme.

Voor Bush was de tijd tijdens de G8-conferentie schaars. Na de lunch zou hij vanmiddag vertrekken, een dag voor het slot van de top, voor vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Volgens waarnemers dreigt de G8 in Evian gedegradeerd te worden tot een `minitop'. Het eerdere vertrek is volgens een Franse woordvoerder ,,in goede orde'' overlegd met Frankrijk, en moet volgens de VS niet worden gezien als een negatief signaal.

Chirac sprak gisteren met de Chinese premier Hu Jintao, en concludeerde dat China en Frankrijk een zelfde toewijding deelden voor een ,,multipolaire wereld'' en ,,culturele diversiteit''. Hu is in Evian in het kader van een `vergrote dialoog' van de G8 met elf speciaal uitgenodigde staatshoofden en regeringsleiders van onder meer India, China, Brazilië en Mexico, die gisteren plaatshad. Ook Bush sprak met Hu, onder meer over Noord-Korea.

De G8 is omgeven door zeer strenge veiligheidsmaatregelen, met de inzet van 24.000 agenten en militairen. In het weekeinde botste de veiligheidsmacht met demonstrerende `antiglobalisten', die in Frankrijk `altermondialistes' (andere-werelders) worden genoemd. Er werden enkele honderden arrestaties verricht.

Op een bijeenkomst met vijf Afrikaanse staatshoofden zegden de industrielanden gisteravond toe hun inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp en schuldenverlichting van arme landen te zullen opvoeren.

HOOFDARTIKEL: pagina 7