Wiskundeonderwijs

Het betoog van de Nijmeegse bèta-decaan Wendelaar Bonga (NRC Handelsblad, 26 mei) behoeft, in ieder geval wat de wiskunde betreft, nuancering. De wiskunde aan de Nederlandse universiteiten is niet ,,volledig gefocust op het opleiden van fundamentele onderzoekers''. Al sinds jaar en dag zijn er, zeker aan de technische universiteiten, opleidingen in zeer toegepaste wiskunde. De afstudeerprogramma's wiskunde aan de TU Eindhoven dragen de namen Bedrijfsvoering, Techniek, Lerarenopleiding en Digitale Communicatie; bijna letterlijk waar Wendelaar Bonga om vraagt. Aan bijna alle universiteiten worden statistici en wiskundig-bedrijfskundigen opgeleid.

Vijftien jaar geleden verhuisde het Instituut Wiskundige Dienstverlening van Nijmegen naar Eindhoven; blijkbaar is de Nijmeegse universiteit van haar dwaalwegen teruggekeerd.

Het studentenprobleem ligt eerder op de middelbare scholen, waar te weinig universitair opgeleide leraren zijn, waar te weinig aan wiskunde wordt gedaan en te veel aan `belevingswereld'.