WAT IS DUURZAAM ONDERNEMEN?

Sommige begrippen omschrijven tegelijkertijd te veel en te weinig. Duurzaam ondernemen – of, zoals het ook vaak wordt genoemd: maatschappelijk verantwoord ondernemen – roept in het gebruik heel gemakkelijk associaties op. Met milieu, met mensenrechten, met goede doelen bijvoorbeeld. Maar wie zich met duurzaam ondernemen bezighoudt, komt er al snel achter hoe lastig het is om het begrip concreet in te vullen.

Geen goede doelen Vaak denken bedrijven al dat ze genoeg doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat ze bijvoorbeeld geld doneren aan goede doelen of omdat ze actief zijn in de buurten waar hun vestigingen staan. Volgens het ministerie van Economische Zaken, dat namens de Nederlandse overheid de activiteiten door ondernemingen op dit gebied coördineert, is dat te gemakkelijk gedacht.

Kernactiviteiten Het ministerie maakt een onderscheid tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid, op basis van het feit of de activiteiten betrekking hebben op de kernactiviteiten van de onderneming. Bij die indeling valt de aandacht voor mensenrechten, productveiligheid en eerlijke concurrentie onder maatschappelijke verantwoordelijkheid en sponsoring, buurtverbeteringsprojecten en vrijwilligerswerk onder maatschappelijke betrokkenheid.

EZ omschrijft het maatschappelijk verantwoord ondernemen als: ,,Een bedrijfsvoering die rekening houdt met de maatschappelijke aspecten en gevolgen (ongeacht tijd of plaats) van het handelen van de onderneming en het afleggen van verantwoording daarover.

Verschillende termen In Nederland hanteert men de termen `duurzaam' en `maatschappelijk verantwoord', in de Angelsaksische wereld heeft men het over `sustainability' en `corporate social responsibility'. De laatste tijd is de term `Triple P' erg in zwang: afkorting voor People, Planet, Profit.