Verwarrend lenen

Ik begin aan een vierjarige studie. Ik ga minder werken, maar worstel daardoor wel met de financiering van de studie. Ik wil hiervoor 20.000 euro van mijn spaargeld gebruiken. Met mijn partner wil ik het volgende daarover afspreken: zij gebruikt mijn spaargeld nu om haar hypotheek af te lossen en betaalt mij dan een maandelijks bedrag terug, inclusief rente. Hoe moeten we zo'n lening vastleggen, ook met het oog op belastingen, studietoelage of mogelijk overlijden? Daarnaast leent mijn partner mij nog geld, dat ik pas na de studie hoef terug te betalen. Wat is hiervoor de beste constructie en hoe moeten we dat vastleggen? Wij hebben geen wettelijk geregistreerde relatie en wonen niet samen.

(J. van der D.)

Ik vind dit een verwarrend verhaal, met een mogelijk slechte afloop. Zo'n opzet moet passen in uw beider financiële situatie, die ik niet ken. Er moeten zekerheden voor de aflossing van en de rente op de leningen ingebouwd worden. Bovendien kunnen relaties stuklopen, wat extra druk op de wederzijdse verplichtingen legt. Ik zou dit voorleggen aan een notaris. Die komt vast met een eenvoudiger opzet en kan die juridisch verantwoord vastleggen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele