Verboden organisatie

In een interview in NRC Handelsblad van 19 mei, zegt procureur-generaal De Wijkerslooth het te betreuren dat hij met de huidige wetgeving Al-Qaeda niet kan aanpakken. Hij heeft gelijk. Al-Qaeda is geen vereniging/rechtspersoon naar Nederlands recht, die door de burgerlijke rechter verboden kan worden ingeval van ,,een werkzaamheid in strijd met de openbare orde''.

Bij de totstandkoming van het huidige verbodsregime merkte ik in 1986 in een publicatie op dat hier problemen konden rijzen. Lastige clubjes als Rara, Onkruit, Dierenbevrijdingsfront en krakersgroepen wisten donders goed hoe zij alle kenmerken van een ,,vereniging/rechtspersoon'' konden vermijden en zo immuun wisten te blijven voor een verbod. Ik stelde daarom voor aan de genoemde categorie ,,organisaties zonder rechtspersoonlijkheid'' toe te voegen.

Het Kamerlid Schutte diende daarop een amendement van dezelfde strekking in. Minister Korthals Altes (destijds Justitie) wilde er niet aan. Hij dacht dat genoemde groepjes beter via het strafrecht konden worden aangepakt. Daarvan is niets terecht gekomen. Zo bestaat bijvoorbeeld het Dierenbevrijdingsfront nog steeds.

Is het aan te bevelen het amendement-Schutte weer uit de kast te halen? Ik meen van wel. Al-Qaeda zou dan zonder veel moeite door de burgerlijke rechter tot een verboden organisatie verklaard kunnen worden. Het gunstige gevolg daarvan zou zijn dat daarna elke deelneming aan deze organisatie onder de strafwet zou komen te vallen. Het zou Nederland sieren wanneer dit door een eenvoudige wetsaanpassing mogelijk zou worden.