Vechtspelletjes op de computer zijn juist heel goed voor pubers

Vechtspelletjes op de computer, waarbij op ieder moment uit onverwachte hoeken en gaten schietende vijanden of vermorzelende monsters opduiken, zijn goed voor het visuele concentratie- en aandachtsvermogen van pubers. De vaardigheid die videogamers opdoen helpt hen overleven in druk verkeer en andere chaotische omstandigheden.

Computerspelletjes met heftige en agressieve acties zijn dus minder stompzinnig dan veel ouders en opvoeders denken. Dat concluderen onderzoekers van het Center for Visual Science van de Amerikaanse University of Rochester in het deze week verschenen wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Mensen die een aantal keren per week en gedurende zes maanden videospelletjes spelen, verwerken complexe visuele informatie beter dan niet-spelers.

De visuele vaardigheden zijn ook te trainen. Door tien dagen achtereen een uur per dag het vechtspel Medal of Honor te spelen, verbeterden jongeren die nooit computergames speelden hun vermogen om via de ogen binnengekomen signalen te verwerken aanzienlijk.

Om aan te tonen dat alleen vechtspelletjes het visuele vermogen verbeteren, lieten de onderzoekers een andere groep non-gamers het spel Tetris spelen. Daarbij moeten verschillend gevormde blokjes steeds zo gedraaid en geschoven worden dat ze naadloos tegen de voorgaande blokjes passen. Hoe snel dat spel ook kan gaan, de spelers zijn steeds met één ding tegelijk bezig. De visuele vaardigheid van de proefpersonen nam nauwelijks toe.

Het experiment met de niet-gamende pubers voerden de onderzoekers uit omdat het ook kon zijn dat jongeren die computergames spelen hoe dan ook visueler zijn ingesteld dan pubers die pc-spelletjes niet leuk vinden.

Het aandachts- en concentratievermogen voor het verwerken van visuele informatie nam niet alleen toe binnen het beperkte blikveld dat voor het bekijken van een pc-beeldscherm nodig is. Als verklaring voor het pc-speleffect voeren de onderzoekers aan dat de spellen maar liefst drie verschillende onderdelen van de visuele oplettendheid trainen.

Om in een vechtspel te overleven moeten de spelers gespitst zijn op verschijnende vijanden. Ook moeten ze vijanden die al in beeld zijn blijven volgen, en ze moeten aanvallen afslaan of ontwijken.