VBDO

Een duurzaamheidsverslag moet meer zijn dan een glanzende brochure met mooie foto's en leuk opgeschreven praktijkvoorbeelden. Dat vindt Piet Sprengers, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Hij bezoekt namens de VBDO enkele tientallen aandeelhoudersvergaderingen per jaar, waarbij hij vragen stelt over de wijze waarop bedrijven het duurzaam ondernemen vormgeven en over de manier waarop ze over die activiteiten rapporteren. ,,Wij proberen bedrijven zo ver te krijgen dat ze in één rapport over alle relevante aspecten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen verslag doen en dat die rapportage betrekking heeft op het hele concern. Veel bedrijven hebben wel een milieuverslag of een sociaal jaarverslag, maar dat gaat maar over een beperkt aantal onderwerpen en heeft bovendien vaak alleen betrekking op de activiteiten in Nederland. Als duurzame beleggers willen we een beeld van het totaal krijgen'', zegt Sprengers.

De VBDO is een belangenvereniging voor beleggers die (vanuit hun rol als aandeelhouder) het duurzaam ondernemen willen stimuleren. De vereniging is opgericht in 1995, met steun van het ministerie van VROM, Rabobank, SNS, Triodos Bank en ABF en ASN Bank (de laatste twee banken zijn inmiddels gefuseerd). Inmiddels, zo blijkt uit het jaarverslag over 2002, telt de vereniging als leden 25 institutionele beleggers en ruim 650 particuliere beleggers.

Tot nu toe brengt in Nederland maar een klein deel van de ondernemingen een duurzaam jaarverslag uit. De groep groeit wel. Daarnaast besteden steeds meer bedrijven in hun reguliere jaarverslagen aandacht aan het onderwerp. Volgens Sprengers maakt het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag een onderneming nog niet `duurzaam'. ,,In eerste instantie proberen we bedrijven zover te krijgen dat ze in ieder geval op een eenduidige manier verslag doen, zodat we kunnen vergelijken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prestaties. Wat doet een bedrijf? Wat kan beter? Die volgende stap moeten de voorlopers nu gaan maken.''