Thema: Duurzaam ondernemen

Ondernemingen worden de laatste jaren steeds sneller publiekelijk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden gewezen – door belangengroepen, consumenten en aandeelhouders. Bedrijven erkennen dan ook bijna allemaal het belang van duurzaam ondernemen, ze weten alleen niet hoe het moet.