Superdemocraat?

In haar column `Ook Gij Van Mierlo' (Z, 24 mei) slaat Elsbeth Etty de spijker op de kop. Alleen is Van Mierlo al in 1981 van zijn geloof gevallen, toen hij grif de kruisraketten plaatste om minister te mogen worden. Dat hij daarna een regent in de KVP-traditie werd, die alleen eigen, gelovige fans tot belangrijke posities toeliet of pushte, is binnen zijn partij zovele jaren met de mantel der liefde bedekt, dat het hem vaak nog lukt als superdemocraat de het-leven-zin-gevende camera's en microfoons te bereiken.