Stief is nooit lief

Mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader is hertrouwd in gemeenschap van goederen met een 15 jaar jongere vrouw. Met haar stichtte hij een nieuw gezin. Als hij overlijdt, hoop ik dat hij al zijn geld heeft opgemaakt, maar gezien zijn zuinige levensstijl is dit ijdele hoop. Hij bezit drie huizen en mogelijk spaargeld of beleggingen. Mijn broers en ik maken zich zorgen over de afwikkeling van de erfenis. De band met onze stiefmoeder is namelijk abominabel en nu al is te zien dat hij de kinderen uit zijn tweede huwelijk royaler bedeelt dan ons. Ik stel me voor dat onze stiefmoeder na het overlijden van vader haar biologische kinderen flink verwent met schenkingen. Tegen de tijd dat zij overlijdt, valt er mogelijk niks meer te verdelen. Liever dring ik aan op onterving dan nog twintig jaar toe te moeten zien hoe onze kindsdelen verdwijnen in waterbedden en auto's. Of kan mijn vader dit leed verzachten met een testament?

(S. van der Z.)

Ja, dat kan, maar uw vader moet dat wel willen. Hij moet dan aangeven wat hij wel en niet wil voor de kinderen uit zijn eerste worp, hij moet er voor naar de notaris en hij moet daarvoor betalen. Al heeft uw vader natuurlijk het recht zijn geld te besteden zoals hij wil. Al maakt hij alles op, waaraan dan ook, los van enkele beperkingen wanneer hij de successierechten (erfenisbelasting) probeert te ontduiken.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele