RICHTLIJNEN

Een van de grootste problemen waar bedrijven tegenaan lopen als ze verslag willen doen van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen, is de kwantificeerbaarheid. Organisaties die serieus aan de buitenwereld willen laten zien hoe ze opereren, moeten concreet kunnen aangeven wat ze doen, wat ze van plan zijn en wat er het afgelopen jaar van de voornemens gerealiseerd is. Bovendien moeten prestaties van bedrijven vergeleken kunnen worden met die van andere ondernemingen. Daarvoor zijn algemeen geldende regels nodig, en methodes om duurzaamheid in cijfers uit te drukken.

Global Reporting Initiative Deze organisatie, vijf jaar geleden opgezet door twee Amerikaanse consultants, bedenkt regels over de manier waarop bedrijven kunnen rapporteren over hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De regels van het GRI, dat gesteund wordt door de Verenigde Naties, worden door steeds meer bedrijven als leidraad beschouwd, al geven de meeste organisaties hieraan nog wel hun eigen invulling. Op 31 augustus vorig jaar heeft het GRI tijdens de VN-duurzaamheidstop in Johannesburg nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Het kantoor van het GRI is sinds vorig jaar gevestigd in Amsterdam, na een intensieve lobby door het ministerie van Economische Zaken.

Jaarverslaggeving In Nederland is de Raad voor de Jaarverslaggeving bezig met een advies over maatschappelijke jaarverslaggeving. In juni vorig jaar verscheen er al een ontwerp-Richtlijn voor het opnemen van `duurzame' informatie in het bestaande jaarverslag. De Raad heeft daarbij naar eigen zeggen bewust gekozen voor globale adviezen, zodat bedrijven zelf veel ruimte houden voor eigen invulling. Veel accountants zijn nog huiverig voor deze verslagen, omdat zij bang zijn dat echte controle bijna ondoenlijk is. De definitieve richtlijn zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2004.