Privacywaakhond

In NRC Handelsblad van 14 mei beschuldigt Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een handelsinformatiebureau van illegale praktijken. Elders heeft het CBP zelfs laten weten dat het bewuste bedrijf zou moeten worden beschouwd als ,,het rioolputje van de samenleving''.

Dit gedrag past een bestuursorgaan niet. Bedacht dient namelijk te worden dat de conclusies van het CBP over de rechtmatigheid van de activiteiten van een gegevensverwerker geen officiële status hebben. Anders dan de harde uitspraken van het CBP doen vermoeden, zijn de onderzoeksrapporten van het CBP niet-bindende oordelen waarover nog geen rechter zich heeft kunnen uitlaten.

De beschuldigingen die het CBP uit, zijn dus niet bewezen, laat staan dat vaststaat dat er ,,onrechtmatig, onbehoorlijk en onzorgvuldig'' zou zijn gehandeld, zoals het CBP beweert. Integendeel, het lijkt er eerder op dat het CBP het handelsinformatiebureau veroordeelt op basis van een karikatuur van de privacywetgeving.

Voor dit voorbarige gebruik van de media is de voorganger van het CBP, de Registratiekamer, al eens op de vingers getikt door de Tweede Kamer.

Bij de behandeling van de Wet bescherming persoonsgegevens concludeerden Kamerleden dat de Registratiekamer ,,te negatief in de publiciteit kwam met een overhaast en onzorgvuldig publiekelijk oordeel''. Getuige de bovengenoemde uitlatingen, heeft het CBP die kritiek van de wetgever niet ter harte genomen.