ORGANISATIES

Het onderwerp duurzaam ondernemen heeft in een paar jaar tijd een complete industrie opgeleverd. Vooral adviesorganisaties pikken graag een graantje mee van de vraag van ondernemingen hoe zij tot een duurzaam beleid kunnen komen en – soms nog belangrijker – hoe ze dat beleid aan de buitenwereld kunnen verkopen. Maar er zijn ook veel `neutrale' organisaties die zich met duurzaam ondernemen bezig houden. Een kleine selectie:

Kennisnetwerken Duurzaam-ondernemen.nl is een intiatief van adviesbureau DHV om de kennis van bijvoorbeeld wetenschappelijke instellingen, bedrijven en overheidsinstanties op het gebied van duurzaam ondernemen samen te brengen. Op de website is veel informatie te vinden, in de vorm van artikelen, boeken e.d.

Samenleving & Bedrijf is het landelijk netwerk van bedrijven die via programma's kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemen willen uitwisselen.

www.duurzaam-ondernemen.nl

www.samen.nl

Richtlijnen Op het gebied van duurzaam ondernemen is nog maar zeer weinig verplicht als het gaat om de presentatie van de resultaten. Wel proberen vooral grote bedrijven meer eenduidigheid te krijgen in hun jaarverslagen. De meeste hanteren daarbij de richtlijnen zoals het Global Reporting Initiative (zie volgende bladzijde) ze heeft gepresenteerd op de VN-top vorig jaar in Johannesburg. Daarnaast heeft in Nederland de Raad voor de Jaarverslaggeving een advies uitgebracht over duurzame verslaggeving.

Bedrijven die willen weten wat ze in het buitenland wel en niet mogen doen, kunnen terugvallen op de (onverplichte) Richtlijnen die de Oeso heeft opgesteld voor multinationale ondernemingen. Deze gaan onder andere in op werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, wetenschap en technologie, milieu, openbaarmaking van gegevens, mededinging, financiering en belastingen. De Oeso-richtlijnen worden door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken sterk gepromoot in het bedrijfsleven.

www.globalreporting.org

www.oesorichtlijnen.nl

www.rjnet.nl

Duurzaam beleggen De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) biedt op de eigen website veel informatie. Handig is vooral dat er verschillende rapporten gratis te vinden zijn, zoals De Duurzaam Geld Gids waarin alle beleggings- en spaarproducten zijn te vinden voor mensen die hun geld duurzaam meer waard willen maken.

www.vbdo.nl

www.duurzaam-beleggen.nl

Praktijk en wetenschap Het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido) is een overheidsinitiatief dat beldoeld is om wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen samen te brengen. In afgebakende programma's proberen partijen concrete oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld een betere promotie van duurzame consumentenproducten.

www.nido.nu