NIET ZWARE RUGZAK MAAR ZWAAR LIJF GEEFT RUGPIJN

Leerlingen moeten vaak een behoorlijke vracht boeken heen en weer van huis naar school slepen. En het sjouwen met zware rugzakken is dikwijls aangemerkt als oorzaak van rugpijn bij schoolgaande kinderen. Maar de Amerikaanse rugarts Andrew Haig van de University of Michigan kon in een onderzoek geen relatie vinden tussen het gewicht van de rugtassen en rugklachten bij schoolkinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. Wel was Haig verbaasd over het grote aantal kinderen dat aangaf last van hun rug te hebben: 15 procent van de jongste kinderen en zelfs 45 procent van de oudere kinderen. Haig vond daarentegen wel een verband tussen rugklachten en het gewicht van de kinderen zelf. De oorzaak van de rugklachten ligt volgens de onderzoeker voornamelijk bij het overgewicht van de kinderen en hun gebrek aan lichaamsbeweging. Naarmate de kinderen ouder waren gingen zij veel minder vaak lopend of met de fiets naar school en besteedden zij meer tijd aan televisiekijken en het spelen van computerspelletjes.

Haig onderzocht 184 kinderen in de regio rond Ann Arbor in de Amerikaanse staat Michigan. Hij woog de kinderen en de schooltas die zij bij zich droegen en stelde hen een aantal vragen over hun leefstijl. De jongste kinderen droegen tassen met een gewicht van gemiddeld 5,7 procent van hun lichaamsgewicht. Dat liep op naar 11,4 procent van het lichaamsgewicht bij de oudste onderzochte kinderen. Hoewel oudere kinderen zwaardere rugzakken hebben en ook meer rugklachten rapporteerden, kon Haig geen direct verband tussen rugzakgewicht en rugklacht vinden.

Haig voerde het onderzoek aan het einde van het schooljaar uit en dat kan de uitslag hebben beïnvloed, geeft hij toe. Leerlingen gaven aan dat zij in deze periode minder huiswerk hadden en dat zij sommige boeken al hadden moeten inleveren. Hun rugzakken waren tijdens het onderzoek dus lichter dan normaal.

Eerder Amerikaans onderzoek liet echter zien dat zware rugzakken om andere reden gevaarlijk kunnen zijn dan voor de rug van hun drager. Veel leerlingen raken gewond doordat zij struikelen over slingerende rugzakken of krijgen een zware tas tegen het hoofd als een medeleerling die met een onhandige zwaai omdoet.