Meneer Werkhoven wil niet linksaf

De kleinste wegverandering is een probleem voor de lokale overheid. De Rotterdamse deelgemeente Noord probeert een linksafstrook te schilderen.

Laat niemand denken dat een linksafstrook een strook op een weg is die een paar mannen op een ochtend op het wegdek schilderen en vanaf dat moment kun je er voorsorteren.

Nee, een linksafstrook is een strook op een weg waarvoor een deelgemeente tekeningen maakt, die nog niet klaar zijn op de speciale bewonersavond die de deelgemeente over die linksafstrook organiseert. Waarna de bewoners met alternatieve plannen komen. Eigen onderzoeken instellen. Advocaten inschakelen.

Een linksafstrook op de Schieweg richting Bergweg in de Rotterdamse deelgemeente Noord: het leek zo voor de hand te liggen. De kruising is al jaren een black spot (in drie jaar zes of meer ongevallen), dus wat meer overzichtelijkheid kan geen kwaad. Ook zou de mogelijkheid linksaf te slaan, nu wegens ruimtegebrek nog verboden, het sluipverkeer verminderen. En, niet onbelangrijk: er was eindelijk geld voor.

Maar ja, toen de deelgemeente geen tekeningen bleek te hebben van de nieuwe indeling van de weg, maar op de bewonersavond al wel wist te vertellen dat de stoep voor hun huizen natuurlijk grotendeels aan de linksafstrook zou worden opgeofferd, viel het voorstel niet in goede aarde. En dat verbeterde niet toen de deelgemeente de bewoners in alle correspondentie die sindsdien aan het onderwerp werd gewijd, aansprak met `geachte heer Werkhoven'. ,,Wij weten niet wie dat is'', zegt Marc Dingemans van Apotheek Walenburg, Schieweg 6. ,,Niemand van ons heet zo. En onze advocaat heeft ook een andere naam.''

Niet gek dus dat de bewoners er niet alleen een advocaat bijhaalden (Dingemans: ,,Wij wilden de onderliggende stukken. En de deelgemeente weigerde die te geven''), maar ook tegenover het black spot-onderzoek van de deelgemeente een eigen onderzoek stelden. Daaruit bleek dat de ongevallen meer te maken hadden met te hard rijden dan met de onoverzichtelijkheid van de kruising. Marc Dingemans: ,,Wij denken al jaren dat je hier snelheidscontroles zou moeten houden.''

Maar in Dingemans' meest recente `geachte heer Werkhoven'-brief (,,Op de eerste plaats bieden wij u excuses aan voor het feit dat de communicatie naar de bewoners in het eerste traject niet op de juiste wijze is verlopen'') weerspreekt de deelgemeente deze conclusie: ,,De ongevallen waarover u spreekt zijn meldingen die bij de politie binnenkwamen. Deze cijfers kunnen onvolledig zijn en registratiefouten bevatten en zijn daarmee onvoldoende betrouwbaar voor het maken van een juiste analyse.''

Ook een smaller fietspad, een andere optie van de bewoners om de stoep te behouden, wijst de deelgemeente af. ,,Een fietspad dient de breedte te hebben van 2,10 m. Dit vanwege de Rotebveegwagen, die weliswaar een breedte heeft van 1,80 m, maar dan zonder in werking zijnde borstels.'' Intussen lijkt vrij zeker dat de stoep zoveel mogelijk zal worden gespaard. Voorzien wordt ,,een variabele breedte met een minimum van 2,30 m''.