Links-rechts

Tijs Goldschmidt (`De andere linkerkant', W&O, 24 mei) beschrijft de al dan niet functionaliteit van het onderscheid tussen rechts en links in de dierenwereld. Hij citeert de door Stephen Gould geïntroduceerde term exaptief, een variant op adaptief. Als voorbeeld buiten zijn vakgebied noemt hij de rijk versierde driehoekige ruimten in de San Marco te Venetië die architectonisch niet functioneel worden geacht.

Ook de muziekgeschiedenis van diezelfde San Marco levert in dit verband een illustratief voorbeeld. De tegenover elkaar gebouwde galerijen zijn architectonisch functioneel, maar muzikaal in eerste instantie niet. Hoe houdt de maestro di capella alles bij elkaar als musici aan weerszijden staan opgesteld? De Vlaming Adrian Willaert (overleden 1562) had een geheel nieuw concept, hij maakte van de nood een deugd door links en rechts in de muziek juist te benadrukken: de vermaarde Venetiaanse dubbelkorigheid was geboren. De evolutie van de muziek kreeg een krachtige impuls. De wisselwerking van apart opgestelde vocale en/of instrumentale ensembles heeft menige componist tot en met onze eigen tijd geïnspireerd.