Lerarentekort

`Er is geen tekort aan leraren', stelt Ton van Haperen (NRC Handelsblad, 20 mei), in tegenstelling tot wat men binnen het onderwijs constateert. Ik was daarom benieuwd waarop hij de stelling baseert. In het artikel geeft hij aan dat een leerling niet gebaat zou zijn bij de huidige inzet van het personeel. De leraar weer fulltime voor de klas zou het lerarentekort daarom eenvoudig op kunnen lossen. Ik ben echter van mening dat hij een erg negatief beeld schetst van de waarde van de niet-lesgebonden taken. Niet alle huidige taken zullen bij leraren thuishoren, maar het is goed dat leraren ook andere rollen binnen de organisatie vervullen. Belangrijk is dat dat niet per definitie van elke leraar verwacht mag worden.

Een aantal zal de uitdaging zien in mentoraat, remedial teaching of coördinatie, terwijl anderen zich het lekkerst voelen als zij enkel lesgevende taken hoeven te vervullen. Het rendement zou verhoogd kunnen worden als de leraren daarin meer keuzevrijheid zouden hebben.

Door goed beleid zou elke onderwijsinstelling het maximale uit zijn lerarenkorps moeten halen, zodat alle betrokkenen er profijt van hebben. Het lerarentekort zal niet opgelost zijn, maar wel afnemen en er wordt meer uit het onderwijs gehaald.

    • Dorien Leijte
    • Lerares Roc ter Aa