Huisvrouwen

,,Eppo (Jansen) had weinig initiatief, hij was altijd op reis naar huisvrouwen in Rodeschool'', zo verklaart de leider van de GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement, Joost Lagendijk in NRC Handelsblad van 26 mei.

Het betreft het artikel van Brussels correspondent Ben van der Velden over de vacature van Hoofd Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in Nederland, een functie die ik gedurende vele jaren met groot plezier heb vervuld.

Het eerste punt laat ik graag ter beoordeling aan anderen over. Het verwijt over mijn reisgedrag heb ik echter opgevat als een compliment. Ik heb het steeds als mijn taak gezien de Europese eenwording en de rol van het Europees Parlement daarbij tot in de uithoeken van Nederland toe te lichten. Vaak bevond ik mij daarbij inderdaad, in het gezelschap van huisvrouwen. Lagendijk lijkt voor deze categorie mensen, onder wie zich ongetwijfeld ook aanhangers van GroenLinks bevonden, een merkwaardig dédain te hebben. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd voor hen te mogen optreden. Juist bij deze dames bestond een grote behoefte om meer over Europa te weten.