GESCHIEDENIS

Wanneer zijn bedrijven begonnen met duurzaam ondernemen? Of is het van alle tijden?

Tegen slavenarbeid Het idee van duurzaam beleggen ontstond in de 17de eeuw in de Verenigde Staten toen de Quakers voor hun beleggingen een aantal bedrijven gingen uitsluiten die gebruikmaakten van slavenarbeid. Deze voorloper van duurzaam beleggen kreeg eind 1900 navolging in het protestantse milieu in de VS. Christelijk gemotiveerde ondernemers en beleggers wilden niet investeren in ondernemingen die geld verdienden met `zondige' zaken zoals alcohol, tabak, gokken of pornografie.

Tegen de oorlog In de jaren '60 en '70 ontstond in de VS discussie over de Vietnamoorlog en het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Een toenemend aantal organisaties en instellingen begon in die periode druk uit te oefenen op bedrijven die bijvoorbeeld actief waren in de oorlogsindustrie of die banden hadden met Zuid-Afrika. Steeds vaker liep het protest ook via aandeelhoudersvergaderingen.

Ook in Nederland groeide in die jaren het maatschappelijk protest tegen met name multinationals, zoals Shell en Unilever. Vooral Shell, dat ook in Zuid-Afrika was vertegenwoordigd, lag regelmatig zwaar onder vuur.

Commissie Brundtland In 1987 concludeerde de VN-commissie Brundtland dat ondernemen en winst maken gepaard kunnen gaan met aandacht voor de eindigheid van bodemschatten en met zorg voor het milieu. De commissie introduceert hiervoor de term `duurzame ontwikkeling'. In de loop van de jaren '90 wordt het begrip `duurzaam' steeds vaker vervangen door `maatschappelijk verantwoord'. Bedoeling hiervan is duidelijk te maken dat het meer omvat dan het milieu alleen.

Meer ingeburgerd In de jaren '90 brak bij steeds meer bedrijven het gevoel door, dat men rekening moet houden met bijvoorbeeld de effecten op het milieu en met de bescherming van mensenrechten in de landen waar men opereert. Behalve maatschappelijke organisaties beginnen ook consumenten en aandeelhouders bij hun keuzes meer oog te krijgen voor `duurzame' aspecten. Naast een sterke groei in beleggingsfondsen die zich concentreren op bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hanteren ook `gewone' beleggers (ABP en PGGM bijvoorbeeld) steeds meer duurzame afwegingen bij hun keuzes.

Bron: De Duurzaam Geld Gids