Geen huisje zonder kruisje

Tien jaar geleden kochten wij (vier kinderen) het huis van onze ouders, die er wel in bleven wonen. De koopprijs schonken zij ons door de maximale onbelaste schenkingen per jaar. Later kochten twee van de kinderen de twee anderen uit voor 36.000 gulden per persoon. Indertijd is de huiswaarde om fiscale redenen aan de lage kant gehouden. Het uitkoopbedrag is gebaseerd op die waarde. Inmiddels is die waarde sterk opgelopen, dus de twee eigenaren incasseren straks een fikse winst. Na de verkoop maakten we geen huurafspraken. Onze ouders betalen wel alle lasten, onlangs nog 18.000 euro voor groot onderhoud. De uitgekochte kinderen menen dat de twee eigenaren die 18.000 euro moeten dragen, want die worden aan de erfenis onttrokken. Door die uitgave is het grootste deel van het ouderlijk spaargeld opgesoupeerd. Als we nu geen afspraken maken, gaan onze ouders wellicht straks lenen om het onderhoud te betalen en erven de kinderen een schuld. Al met al nogal wat onduidelijkheid.

(Q. Z.)

De situatie lijkt me duidelijk. De ouders zijn huurders en twee kinderen zijn de verhurende eigenaren en verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook voor die 18.000 euro. Die kan je misschien zien als compensatie voor gederfde huur, als de ouders die bijna niet betalen. De ouders kunnen moeilijk geld lenen, omdat ze geen huis meer als onderpand hebben. Een schuld erven ligt niet voor de hand, want een erfgenaam hoeft zo'n erfenis niet te accepteren.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele