Dreigbrief van `Malthus' voor groot gezin

Een echtpaar uit een Utrechtse gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan wegens bedreiging. Het jonge paar, dat anoniem wenst te blijven, ontving kort na de geboorte van zijn derde kind een brief waarin de afzender schrijft dat het nemen van een derde kind ,,buitengewoon a-sociaal en egoïstisch'' is.

,,Niet gefeliciteerd met uw derde kind!'' Zo begint de brief, die is ondertekend met Dr. A. Malthus uit Volthe. Verderop in het schrijven, dat in het bezit is van de redactie van deze krant, staat te lezen: ,,Als U zo van kinderen houdt, waarom neemt U dan geen pleegkinderen in huis of neemt U adoptiekinderen op? (...) Uw gedrag is verwerpelijk en buitengewoon a-sociaal.''

Het echtpaar voelt zich ,,in onze privacy aangetast'', maar ook ,,bedreigd''. ,,Eerst moest ik aan een flauwe grap denken'', zegt de man, ,,later dacht ik iets in de trant van: `wat een zieke geest, die zo'n brief de deur uitdoet'. In dat kleine Volthe woont natuurlijk geen Dr. A. Malthus.''

De Utrechtse ontvanger van de brief stelde ook de politie van de Twentse gemeente Dinkelland waartoe het gehucht Volthe (500 inwoners) behoort, op de hoogte. Van een van de agenten daar hoorde hij dat ,,precies dezelfde brief'' op ,,zeker vier andere adressen'' was bezorgd. ,,Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Als premier Balkenende zo'n schrijven in de bus krijgt, volgt er natuurlijk wél actie.'' Een woordvoerder van het politiekorps Twente beaamt dat daar de laatste jaren enkele brieven zijn binnengekomen met ,,harde woorden'' in de richting van ouders die een derde of vierde kind kregen. ,,We hebben geen idee wie de afzenders waren'', aldus de woordvoerder. ,,Dat kon nooit goed worden uitgezocht.''

Het Utrechtse echtpaar vermoedt dat de brievenschrijver (,,Wat drijft u? Arrogantie, domheid, statuszucht of een combinatie van dit alles''?) zijn naam en adres heeft `gevonden' door een geboorteadvertentie in deze krant. Dat de onbekende afzender zijn brief vanuit Volthe verstuurde, begrijpt de man: ,,Heel simpel: Volthe. In de tweede zin van het schrijven staat: ,,U weet best dat er veel te veel varkens, auto's en mensen in Nederland zijn, en ook de rest van de wereld raakt steeds voller.''

Zo'n tien jaar geleden kregen meerdere gezinnen in Nederland brieven van personen of organisaties die oordeelden dat hun derde, vierde, vijfde of zesde kind ,,ontoelaatbaar'' waren. Een vrouw uit Heemstede (zes kinderen) herinnert zich dat nog goed. ,,Mijn man en ik waren heel verdrietig door dat schrijven, eigenlijk vonden we het schandalig. We kregen die brieven met de poststempel Den Haag halverwege de jaren negentig bij de geboorte van ons vierde, vijfde en zesde kind. We hadden advertenties geplaatst in De Telegraaf en NRC Handelsblad. We verscheurden die brieven, maar we zijn niet naar de politie gegaan, misschien ook omdat de schrijvers anoniem waren.'' Ja, zegt de vrouw, ,,voor ons staat vast dat de afzenders van de brief waren geïnformeerd door die advertententies in de krant''.

Het echtpaar uit de provincie Utrecht heeft ook al ontdekt dat het ,,niet toevallig'' is dat de afzender zich Malthus noemt. De Britse dominee, econoom en filosoof Thomas Robert Malthus (1766-1834) schreef ruim tweehonderd jaar geleden An Essay on the Principle of Population, een apocalyptische waarschuwing voor de gevaren van overbevolking. Hij kreeg brede navolging, in Nederland door de Neo-Malthusiaanse Bond, de voorloper van de Vereniging voor Sexuele Hervorming, die naar vrije verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen streefde.

    • Guido de Vries