Diagnose autisme neemt sterk toe

Het aantal kinderen en volwassenen met de diagnose autisme of een daaraan verwante stoornis neemt de laatste jaren sterk toe. In de jaren '60 was het aantal 4 op de 10.000 mensen. Nederlandse psychiaters gaan er nu van uit dat autisme of een aan autisme verwante stoornis voorkomt bij 25 tot 30 op de 10.000 mensen. Er zijn Amerikaanse onderzoekers die uitkomen op 60 tot 70 op de 10.000.

De toename is vooral te verklaren uit het feit dat de stoornis beter herkend wordt dan vroeger, zegt H. van Engeland, hoogleraar kinderpsychiatrie in het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht, die samen met J. Buitelaar, hoogleraar kinderpsychiatrie in Nijmegen, een grootschalig onderzoek leidt naar autisme en aanverwante stoornissen.

Van Engeland en zijn collega R.J. van der Gaag uit Nijmegen vinden het goed dat er steeds meer aandacht is voor autisme, maar ze betwijfelen of de diagnose altijd terecht is. Zij zitten in een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie die richtlijnen vaststelt voor de diagnose van autisme. ,,Die hadden er natuurlijk allang moeten zijn'', zegt Van Engeland.

Van der Gaag noemt het jammer dat de kwaliteit van het psychiatrisch onderzoek naar autisme in Nederland zo wisselend is. Volgens hem zijn er gebieden in Nederland waar bijna iedereen nu wel de diagnose PDD-NOS – een aan autisme verwante stoornis – kan krijgen. ,,Het is iets hyperigs aan het worden.'' Dat blijkt bijvoorbeeld uit de sterke stijging van het aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De voorzitter daarvan, F. Stekelenburg, zegt: ,,Vooral de laatste tijd is het weer crescendo. We groeien met vijftig leden per week.''

Onderzoekers van het UMC hebben een gen ontdekt dat deels kan verklaren waarom autistische kinderen een groter hoofd hebben dan niet-autistische kinderen. In 1943 werd al door de Oostenrijkse kinderarts Leo Kanner vastgesteld dat autistische kinderen vaak grotere hoofden hebben. Het gen, reline, kan bij autistische kinderen in hun eerste levensjaren een vergroting van de hersens veroorzaken, waardoor de schedel meer uitzet. De onderzoekers, die deel uitmaken van The International Moleculair Genetic Study of Autisme Consortium, melden dit in het meinummer van het tijdschrift Moleculair Psychiatry.

Zaterdags Bijvoegsel

pagina 23