Cartoon nieuw kabinet

1 De cartoon van het nieuwe kabinet op de voorpagina van NRC Handelsblad van 27 mei is een belediging van de premier en zijn kiezers. Dat een avondkrant geen realistische foto van een middaggebeurtenis kan plaatsen is duidelijk.

In plaats van een afbeelding van de werkelijkheid te kiezen voor een manipulatieve voorstelling geeft echter de indruk dat een debat over normen en waarden aan u meer besteed zou zijn dan aan menig vandalistische landgenoot. Dit is geen humor meer, dit is een gebrek aan respect en een vernedering, een meedeinen in de onkritische beeldvorming van massamedia.

D. de Jong, Krimpen aan den IJssel

2 Cartoon Nieuw kabinet Hierbij wil ik mijn afkeer uiten over de abnormaal grote tekening op de voorpagina van het nieuwe kabinet `met de koningin op het bordes'.

Wie denkt u eigenlijk een plezier te doen met dit soort afgrijselijk verminkende karikaturen van eerbiedwaardige personen, waaronder met name ons staatshoofd? Wanneer die zich door dit soort `kunstuitingen' gekwetst of zelfs beledigd zouden voelen, kan ik mij dat goed voorstellen.

Antwoord:

Sommigen hebben zich geërgerd, anderen waren ongetwijfeld geamuseerd. De redactie ontving acht kritische reacties van lezers variërend van `majesteitsschennis' via `beledigend' tot `grof' of anderszins ongepast. Ongetwijfeld was de tekening van het kabinet door Siegfried Woldhek in de krant van dinsdag 27 mei politiek scherp getoonzet. De premier was gekrompen tot een bijfiguur, het kabinet stond met de rug naar het volk en de majesteit keek bepaald afkeurend. De impact van de tekening werd mede veroorzaakt door de plaats: breeduit op de voorpagina. Waarom is daarvoor gekozen?

NRC Handelsblad drukt al meer dan twintig jaar een tekening van het nieuwe kabinet door Woldhek in de krant af, meestal groot en een aantal keren op de voorpagina. Het is een zekere traditie om na zovele weken van `gewone' politieke berichtgeving de tekenaar en illustrator Woldhek ruim baan te geven. Hij geeft dan zijn persoonlijke visie op al die gezichten en posturen die de lezer onbekend zijn, maar nog jaren in de media zullen worden gereproduceerd.

Zijn tekening is niet de mening van de krant hoewel ook het hoofdartikel vergelijkbaar scherp was over het kabinet en de rol van de minister-president. In een krant verdienen politieke tekeningen een plaats en onder bijzondere omstandigheden een ereplaats. Woldhek is onovertroffen in zijn stijl en zijn vermogen om vooral personen te karikaturiseren. Dat zijn visie ook weerstanden oproept is onvermijdelijk in een krant die behalve feiten ook meningen wil brengen. Daarbij koesteren we de vrijheid van de kunstenaar en vragen van sommige lezers de bereidheid een onwelgevallige mening te incasseren.

F.E. Jensma, hoofdredacteur

Heeft u vragen over het redactionele beleid? Schrijf naar de krant of mail naar lezerschrijft@nrc.nl